Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van onze activiteiten!

   

   

  Orange the World | 25 november 2020

  – Orange the World –

  Geweld tegen vrouwen vindt elke dag over de hele wereld plaats. Uit rapporten van de Verenigde Naties over vrouwen en geweld wereldwijd blijkt dat 35 procent van de vrouwen en meisjes gedurende hun leven te maken heeft met geweld.


  HET PROGRAMMA VAN DIT JAAR VOLGT SPOEDIG!

  Noteer alvast in je agenda:
  25 november 2020 t/m 10 december 2020

   

   

  Geweld tegen vrouwen maakt wereldwijd meer slachtoffers dan alle oorlogen en terroristische aanslagen bij elkaar. Het is zelfs zo dat één op de drie vrouwen en meisjes ter wereld in haar leven te maken krijgt met fysiek of seksueel geweld. Omdat de Verenigde Naties dit onder de aandacht wilde brengen, heeft zij in 1999 25 november uitgeroepen tot International Day for the Elimination of Violence against Women (Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen) en in 2015 het bereiken van basisrechten voor vrouwen als specifiek doel in de 2030 agenda voor Duurzame Ontwikkeling opgenomen.

  Inmiddels wordt er in meer dan 100 landen campagne gevoerd om gendergerelateerd geweld, in het bijzonder tegen meisjes en vrouwen, onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt van 25 november tot 10 december. Deze campagne heet Orange the World, waarbij oranje symbool staat voor ‘een zonnige toekomst zonder geweld’. 25 november staat bekend als Orange Day, een dag waarop men wereldwijd de stad oranje kleurt of monumentale gebouwen oranje verlicht. Nederland doet hier ook aan mee. Zo wordt in Rotterdam bijvoorbeeld de Erasmusbrug oranje aangelicht en hebben wij afgelopen jaar de St Bavo in Haarlem in het oranje licht gezet.

  Zonta voert al vele jaren overal ter wereld actie om het geweld tegen vrouwen te stoppen. Onze campagne Zonta says NO richt zich niet alleen tegen huiselijk geweld, vrouwenhandel of huwelijkse dwang, maar tegen elke vorm van geweld tegen vrouwen. Daarom steunt Zonta de campagne Orange the World van harte! In Haarlem, maar ook in Rotterdam, Den Haag, Breda en Eindhoven vragen wij en onze zusterclubs vanaf 25 november actief om aandacht voor de wereldwijde schending van vrouwenrechten.

   

  Wethouder MarieThérèse Meijs opende de 16 dagen durende campagne SAFE STREETS HAARLEM 2019 vanaf restaurant DeDakkas in Haarlem!

   

  Haarlem moet een Safe Streets gemeente worden. Daartoe riep Mariëlle Penrhyn Lowe, voorzitter van Soroptimistclub Haarlem-Kennemerland, op bij de aanbieding van een ‘petitie’ namens de vrouwenorganisaties Zonta Kennemerland Zuid en Soroptimistclub Haarlem-Kennemerland aan burgemeester Wienen van Haarlem en een aantal fractievoorzitters uit de Haarlemse gemeenteraad. In het kader van de wereldwijde actie Orange the World, waarin aandacht wordt gevraagd voor geweld tegen vrouwen, roept zij de bestuurders op de veiligheid van de stad voor vrouwen te vergroten en er een Safe Streets gemeente van te maken. Utrecht, Heiloo, Velsen en Castricum gingen Haarlem hierin voor.

  Soroptimisten en Zonta-leden hebben de afgelopen weken de situatie in Haarlem met behulp van een enquête geïnventariseerd. 237 vrouwen en 26 mannen uit Haarlem en de directe omgeving vulden de vragenlijst in. De uitkomst is zorgwekkend: meer dan de helft van de geënquêteerde vrouwen, 54 procent, voelt zich redelijk tot niet veilig in Haarlem. Onder jonge vrouwen, in de leeftijd van 12 tot 29 jaar, is het percentage dat zich redelijk tot niet veilig voelt nog hoger: 60 procent. Vooral de openbare weg, fietspaden, tunnels en parken worden als onveilig ervaren, net als bushaltes en treinstations, het uitgaansgebied en clubs en bars.

  De top-5 van meest genoemde onveilige plekken:

  1. Schalkwijk
  2. Haarlemmerhout en alle fietspaden daaromheen
  3. Kenaupark
  4. Stations, busstations en hun directe omgeving
  5. Fietspad langs de randweg

  Factoren die het gevoel van onveiligheid verhogen zijn:

  1. Slechte verlichting
  2. Gebrek aan (zichtbaar) toezicht
  3. Gebrekkig onderhoud van de openbare ruimte
  4. Aanwezigheid van groepen mannen of hangjongeren

  Mannen voelen zich aanmerkelijk veiliger in de Spaarnestad. 60 procent van de geënquêteerde mannen geeft aan zich buitengewoon tot zeer veilig te voelen in Haarlem.

  Burgemeester Wienen kon nog geen concrete toezeggingen doen maar steunt het initiatief: ‘Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op straat, maar ik kan nog niet overzien wat erbij komt kijken. Alleen maar zeggen dat wij een Safe Streets-gemeente zijn heeft geen zin. Er moet ook geld voor beschikbaar komen en dat is nu juist een van onze grote knelpunten.’ Groen Links en de PvdA staan ervoor open een Safe Streets-gemeente te worden maar willen eerst onderzoeken wat dit precies behelst. Penrhyn Lowe zegt in een reactie: ‘Als we een zaadje hebben kunnen planten hebben we al heel wat bereikt.’

  De volledige lijst met straten waar vrouwen zich in Haarlem onveilig voelen is te vinden op: https://bit.ly/2sP3r4E

   

   

   

   

  Met grote dank aan:

  “Filmpje Zonta Says No” van Zonta Kennemerland Zuid wordt mogelijk gemaakt door onze Haarlemse Mannen:
  * Jan J. Pieterse * Floris Jan Bovelander * Heren 1 Kinheim Honkbal * Chiel Kleipool * Peter de Bie * Servaes Nelissen * Steef de Jong * Wijnand Stomp * Jaap Lampe * Hugo Haenen *Dennis de Waart & Jeroen Spek *

  “Beeldmateriaal van persoonlijke verhalen”, wordt mogelijk gemaakt door Judit Keessen, www.judithkeessen.nl, #ZIE beeldmateriaal www.hashtagzie.nl
  Fotograaf op het event“, wordt mogelijk gemaakt door Arjan Hooiveld, https://arjan-hooiveld.nl/

  “Grote of Sint Bavo kerk”, met speciale dank aan de koster Ruud Balkenende
  “Gemeente Haarlem”, alle betrokken medewerkers van de Gemeente

  heeft mede mogelijk gemaakt dat wij verschillende gebouwen in het oranje licht kunnen zetten met het
  folie, Lee Rol 22, wat een prachtig resultaat!
  0