Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van onze activiteiten!

   

   

  Goede doel 2020/2021: Ending Child Marriage

  Wereldwijd zijn er bijna 650 miljoen vrouwen die voor hun 18e verjaardag zijn getrouwd. En 280 miljoen meisjes lopen het risico om voor hun 18e een bruid te zijn. Als de huidige lijn zich voorzet zal het aantal meisjes en vrouwen dat als kind trouwt bijna een biljoen zijn tegen 2030!!

  Kind-huwelijk is een wereldwijde schending van de mensenrechten en komt voor over de hele wereld.

  Kind-huwelijk betekent het einde van de scholing van het meisje.

  UNICEF en UNFPA hebben de krachten gebundeld en een initiatief genomen, een project gestart om wereldwijd de rechten van kwetsbare meisjes te beschermen. Het programma: to End Child Marriages brengt overheden, sociale gemeenschappen, families en jonge mensen bij elkaar om zo collectief de kwetsbare meisjes te beschermen.

  Hoe Zonta helpt:

  Zonta heeft zich gecommitteerd aan UNICEF USA, steunt het programma. Het programma to End Child Marriage, richt zich in eerste instantie op 12 landen: Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, India, Mozambique, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yemen en Zambia.

   

  Goede doel 2019/2020: MAMA POWER ‘Play to Learn’

  Een groot project van Kinderfonds MAMAS. In dit project trainen ervaren lokale MAMAS minder ervaren MAMAS volgens een speciaal daarvoor ontwikkeld programma hoe zij een goede invulling kunnen geven aan onderwijs, zorg en begeleiding van kinderen en in het bijzonder aan het ‘spelenderwijs leren’.

  Er wordt expertise gedeeld en er ontstaan sterke banden tussen de MAMAS. Zonta Kennemerland Zuid wil graag bijdragen in de kosten voor deze lokale trainingen van de MAMAS en hoopt dat u ons daarin financieel steunt. (Kinderfonds MAMA mama power)

   

  Goede doel 2018/2020: Ending Child Marriage

  Ending Child Marriage (Zonta International Fund)

  Het kindhuwelijk is een wereldwijde schending van mensenrechten. Het programma van UNICEF en UNFPA brengt wereldwijd maatschappelijke organisaties, gezinnen en jongeren bijeen in een collectieve inspanning om te voorkomen dat meisjes te jong trouwen en om de reeds getrouwde meisjes te ondersteunen.

   

  Goede doel 2018/2019: Stichting Netwerkpro

  De opbrengsten gaan dit jaar naar ‘Help Haarlemse vrouwen naar een autonome toekomst’, een goed doel uitgevoerd door Stichting Netwerkpro. Empowerment van vrouwen is een kernwaarde van Zonta en hierbij sluit dit krachtige project prachtig aan.

  Kijk voor een impressie van het Haarlemse programma:

  Over Netwerkpro

  Netwerkpro is een sociale onderneming, een stichting, die zich richt op het verbeteren van de professionele positie van vrouwen. Het opbouwen en onderhouden van een persoonlijk netwerk vormt hierbij een onmisbaar onderdeel.  Door het programma van Netwerkpro worden verbindingen gelegd tussen de deelnemers, lokale netwerken, bedrijven en overheden gelegd.

  Empowerment-, netwerk- en sollicitatieprogramma’s worden aangeboden voor verschillende doelgroepen, waarbij het programma recht doet aan de achtergrond en de specifieke behoeftes van de doelgroep. Deelnemers krijgen trainingen in actief netwerken, empowerment, solliciteren en presenteren. Zij krijgen ondersteuning tijdens het hele programma van een persoonlijke mentor, die hen begeleidt in het maken van keuzes.

  Pilot programma in Haarlem 2018

  Netwerkpro heeft in 2018 een pilot programma uitgevoerd in Haarlem waardoor lokale zaken in kaart zijn gebracht voor vrouwen met een bijstandsuitkering. Het doel van het Netwerkpro programma is om met een lokaal netwerk van bedrijven samen te werken, waardoor deze vrouwen zien wat er allemaal mogelijk is. Dit om hen uit een isolement te halen – het gevoel dat ze er alleen voor staan – en hen vervolgens te activeren en empoweren om financieel zelfredzaam te worden.

  Vrijwillige inzet van mentoren en lokale partners zijn hierbij onmisbaar om het programma te laten slagen. De vrouwen die deelnemen aan het programma, nemen zelf de regie over hun zoektocht: Netwerkpro biedt vooral de kansen en gelegenheid om dit te realiseren. De deelneemsters geven er zelf invulling aan.

  Programma Netwerkpro 2019
  In de periode januari 2019 – januari 2020, zullen 6 groepen van 15 vrouwen naar werk begeleid worden. Het empowerment-, netwerk- en sollicitatieprogramma duurt 3 maanden per groep. Het actief zoeken naar werk, participatie en toeleiding naar opleiding begint overigens op dag 1 van het gehele traject. De nazorg, het inzetten van het netwerk en de terugkomdagen blijven een doorlopend proces, ook na de 3 maanden van het intensieve programma. Dit om de duurzaamheid van het programma te waarborgen.

  Doelstelling Zonta Walk Haarlem:  Help Haarlemse vrouwen naar een autonome toekomst / Nieuwe kansen op de Haarlemse arbeidsmarkt

  Voor de Zonta Walk Haarlem richt Netwerkpro zich op een aansprekend en eigentijds project in de regio dat voldoet aan de missie van Zonta. Het te ondersteunen project moet diverse doelgroepen aanspreken en heldere doelen/resultaten hebben. Uit de vele aanmeldingen kozen wij als Zonta het project van Stichting Netwerkpro dat vrouwen uit de bijstand op weg helpt naar een baan via een intensief scholingsprogramma van 3 maanden.

   

  Goede doel 2017/2018: Het Doula-project Tanzania

  Een grote groep traditionele vroedvrouwen (TBA’s ofwel Traditional Birth Attendants ) in Mambo in Tanzania is getraind tot doula. Een doula is als het ware een zwangerschaps- en bevallingscoach.

  Deze doula’s:

  • hebben zélf  bij Mambo View Point gevraagd om hulp en training en zijn dus heel gemotiveerd.
  • zijn sterke vrouwen die hun mening niet onder stoelen of banken steken. Zij hebben zelfs voor elkaar gekregen dat een dispensary (kliniekje) die leeg stond in gebruik is genomen. Ze hebben deze dispensary eigenhandig opgeknapt en de meubels gemaakt.
  • begeleiden de zwangere vrouw mentaal tijdens de zwangerschap en vanaf het begin van de bevalling in de dispensary. De vrouwen  zijn daardoor minder angstig en dat heeft weer een positieve invloed op de uitkomst van de baring.
  • leren ook hoe ze een bevalling goed en veilig thuis kunnen begeleiden. De afstanden en het vervoer zijn soms te problematisch, zodat de dispensary niet op tijd kan worden bereikt.

   

   

  Mambo

  Mambo ligt in de bergen van de Usambara Mountains, vlak onder Kenia en is een dichtbevolkt en arm gebied. Er ligt een aantal dorpjes verspreid in een gebied dat verdeeld is in districten. Niet al deze dorpjes hebben een dispensary. Een dispensary fungeert als EHBO-post en als consultatiebureau en er vinden normale bevallingen plaats. De dispensary wordt bemand door een of twee verloskundigen. In het hele gebied is één arts en het dichtstbijzijnde ziekenhuis is in Lushoto, ruim twee uur rijden over een slechte weg.

  Mambo View Point is opgericht door een Nederlands echtpaar, Herman Erdsieck en Marion Neidt.

  Herman en Marion hebben boven op een berg een eco-vakantieverblijf gebouwd met de hulp van Tanzanianen en hebben Tanzaniaans personeel in dienst. Zij ondersteunen projecten gericht op landbouw, watervoorziening, gezondheidszorg en onderwijs. Herman en Marion gaan uit van het standpunt dat de mensen gemotiveerd moeten zijn en verwachten dat zij naar hen toekomen met een hulpvraag. Zij laten dan vooronderzoek doen door deskundige vrijwilligers en zoeken deskundige trainers (ook vrijwilligers) om de lokale mensen op te leiden.

  Liesbeth Heerink, een gepensioneerde verloskundige uit Haarlem, werd geïnspireerd door een artikel dat Marion in een vaktijdschrift had geplaatst. Daarin werd een verloskundige gevraagd om TBA’s te trainen. Tijdens de voorbereidingen voor haar eerste verblijf in Mambo View Point in 2015 heeft Liesbeth, met haar expertise als vroedvrouw, nagedacht over hoe daar de geboortezorg zou kunnen verbeteren en hoe ze daarbij de TBA’s een functie zou kunnen geven.

  Begeleiding:

  Een TBA mag officieel geen bevallingen doen. Toch ontkomen zij er vaak niet aan een thuisbevalling te begeleiden vanwege de lange afstanden naar de dispensary en de slechte vervoersvoorzieningen. Liesbeth Heerink heeft hen opgeleid tot doula (komt uit het grieks en betekent dienende vrouw) en als voorlichtster voor hun vrouwengemeenschap. Daarnaast worden problemen die deze vrouwen tegenkomen geïnventariseerd en samen met hen wordt naar oplossingen gezocht.

  Wat is er al bereikt?

  Inmiddels zijn er in de afgelopen drie jaar 60 TBA’s getraind. In het begin van 2017  zijn drie geschoolde verloskundigen van drie verschillende dispensaries tot trainster opgeleid door Liesbeth. De eerste groep is inmiddels door een van de nieuwe trainsters getraind.

  En wat moet er nog gebeuren…?

  • Er zijn plannen om bij de dispensaries een ruimte te maken waar een pas bevallen vrouw samen met haar baby en de doula ‘s nachts kan blijven slapen, zodat zij niet in het donker naar huis hoeft te lopen.
  • Ook is er een plan om een ontmoetingsruimte voor de doula’s en andere vrouwen te creëren, waar zij kunnen vergaderen, voorlichting kunnen geven en kunnen handwerken.
  • Er zijn voorbereidingen gestart om uitwasbare maandverbandjes te maken voor middelbare schoolmeisjes, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan als zij menstrueren.
  • Vanuit de doula’s is gevraagd of de mannen ook sexuele voorlichting en family-planning kunnen krijgen. Dit gaat een mannelijke arts doen.

  Het trainen van de TBA’s tot doula blijft natuurlijk een voortdurend proces. De doula’s komen ook regelmatig terug voor herhaling. Lesmateriaal en hulpmiddelen zijn nodig om de trainingen en werkzaamheden te kunnen blijven verrichten.

  Zonta Kennemerland Zuid ondersteunt dit mooie doula-project van harte en spant zich in om financiële steun te kunnen geven. Samen met Liesbeth Heerink zal worden bepaald waarvoor de middelen worden aangewend.

  Zie ook de websit www.mamboviewpoint.org

  0