Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van onze activiteiten!

 

[recaptcha]

 

Goede doel 2018/2019: Stichting NetwerkPro

De opbrengsten gaan dit jaar naar ‘Help Haarlemse vrouwen naar een autonome toekomst’, een goed doel uitgevoerd door Stichting NetwerkPro. Empowerment van vrouwen is een kernwaarde van Zonta en hierbij sluit dit krachtige project prachtig aan.

Kijk voor een impressie van het Haarlemse programma uit 2018:

Over Netwerkpro

Netwerkpro is een sociale onderneming, een stichting, die zich richt op het verbeteren van de professionele positie van vrouwen. Het opbouwen en onderhouden van een persoonlijk netwerk vormt hierbij een onmisbaar onderdeel.  Door het programma van Netwerkpro worden verbindingen gelegd tussen de deelnemers, lokale netwerken, bedrijven en overheden gelegd.

Empowerment-, netwerk- en sollicitatieprogramma’s worden aangeboden voor verschillende doelgroepen, waarbij het programma recht doet aan de achtergrond en de specifieke behoeftes van de doelgroep. Deelnemers krijgen trainingen in actief netwerken, empowerment, solliciteren en presenteren. Zij krijgen ondersteuning tijdens het hele programma van een persoonlijke mentor, die hen begeleidt in het maken van keuzes.

Pilot programma in Haarlem 2018

Netwerkpro heeft in 2018 een pilot programma uitgevoerd in Haarlem waardoor lokale zaken in kaart zijn gebracht voor vrouwen met een bijstandsuitkering. Het doel van het Netwerkpro programma is om met een lokaal netwerk van bedrijven samen te werken, waardoor deze vrouwen zien wat er allemaal mogelijk is. Dit om hen uit een isolement te halen – het gevoel dat ze er alleen voor staan – en hen vervolgens te activeren en empoweren om financieel zelfredzaam te worden.

Vrijwillige inzet van mentoren en lokale partners zijn hierbij onmisbaar om het programma te laten slagen. De vrouwen die deelnemen aan het programma, nemen zelf de regie over hun zoektocht: Netwerkpro biedt vooral de kansen en gelegenheid om dit te realiseren. De deelneemsters geven er zelf invulling aan.

Programma Netwerkpro 2019
In de periode januari 2019 – januari 2020, zullen 6 groepen van 15 vrouwen naar werk begeleid worden. Het empowerment-, netwerk- en sollicitatieprogramma duurt 3 maanden per groep. Het actief zoeken naar werk, participatie en toeleiding naar opleiding begint overigens op dag 1 van het gehele traject. De nazorg, het inzetten van het netwerk en de terugkomdagen blijven een doorlopend proces, ook na de 3 maanden van het intensieve programma. Dit om de duurzaamheid van het programma te waarborgen.

Doelstelling Zonta Walk Haarlem:  Help Haarlemse vrouwen naar een autonome toekomst / Nieuwe kansen op de Haarlemse arbeidsmarkt

Voor de Zonta Walk Haarlem richt Netwerkpro zich op een aansprekend en eigentijds project in de regio dat voldoet aan de missie van Zonta. Het te ondersteunen project moet diverse doelgroepen aanspreken en heldere doelen/resultaten hebben. Uit de vele aanmeldingen kozen wij als Zonta het project van Stichting Netwerkpro dat vrouwen uit de bijstand op weg helpt naar een baan via een intensief scholingsprogramma van 3 maanden.

0