Vastenactie Aloysiusschool Overveen ten behoeve van waterput Moedercentrum

Vastenactie Aloysiusschool Overveen ten behoeve van waterput

De Aloysiusschool is samen met haar leerlingen een geldinzamelingsactie gestart voor een waterput voor moedercentrum ‘La Lumière’ in Togo.

Themawand in de Aula met informatie en beeldmateriaal uit Togo,

De ‘put’  zal zich langzaam ‘opbouwen’. Elke steen die erbij komt staat voor een bepaald binnengehaald bedrag door de kinderen. Zo wordt de opbrengst gevisualiseerd.

De leerlingen en docenten van de Aloysiusschool Overveen hopen een groot deel van de put te kunnen opbouwen.

De leerlingen worden toegesproken door Prudence en Anneke van het Moedercentrum ‘La Lumiere’.

Leerlingen in gesprek met Anneke van het moedercentrum.


Drie weken durende vastenactie:

Prudence en Anneke van Moedercentrum ‘La Lumière’  hebben de vastenactie op 1 maart jl. officieel geopend. Tijdens de opening hebben zij samen met de kinderen koekjes en limonade gemaakt.

Activiteiten:

– In de klassen wordt aandacht besteed aan het belang van schoondrinkwater en
de schaarste hiervan in Togo.
– Themawand in de aula met informatie en beeldmateriaal uit Togo.
– Kinderen doen heitje voor karweitje aan de hand van een strippenkaart.
– Iedere klas heeft een knutselopdracht thema Afrika (schilderijtje, masker, ketting,
muziekinstrument, sleutelhanger).
– Via een marktkraampje zullen de gemaakte knutseltjes verkocht
worden, evenals spulletjes aangeleverd door Prudence uit Togo.
– Boekenmarkt.

De leerlingen en docenten van de Aloysiusschool Overveen hopen een groot deel van de put te kunnen opbouwen.

Waar gaat de opbrengt precies naar toe?

Moedercentrum ‘La Lumière’ in Sokodé
 (Togo, Afrika). Dit is een initiatief van Prudence Naboud, een vrouw uit Togo, die al meer dan 10 jaar in Haarlem woont en werkt. Met hulp van de coördinatrice van het moedercentrum Haarlem-Schalkwijk heeft ze dit centrum naar Haarlems voorbeeld in Togo opgezet.
In een moedercentrum worden activiteiten georganiseerd door en voor vrouwen.  De vrouwen maken gebruik van een ruimte, die ze in zelfbeheer exploiteren en geven er invulling aan hun eigen wensen en mogelijkheden op gebied van werken, wonen en welzijn. Vrouwen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een praatje, maar vooral voor hun activiteiten en cursussen. Het moedercentrum gaat uit van de Kracht van Vrouwen. Ze kunnen hun kinderen meenemen, want er is kinderopvang geregeld.
De missie van het moedercentrum is de vrouwen te motiveren en zelfvertrouwen te geven, waardoor ze hun vaardigheden beter  leren ontdekken en ontwikkelen om zo economisch en sociaal zelfstandig te worden. Een zelfverzekerde moeder straalt dat uit naar haar hele gezin en kan met overtuiging een bijdrage leveren aan de gemeenschap.De regering van Togo zetelt in Lomé. Daar gaat ook de meeste aandacht en geld naar toe. Sokodé is een halve dag rijden vanaf Lomé en ligt precies in het midden van het land. Qua grootte en inwonersaantal kunt u het vergelijken met Heemstede. Oorspronkelijk was Sokodé een christelijk/katholieke gemeenschap. Thans komen er steeds meer moslims wonen. Er is onderwijs voor iedereen, tenminste de overheid zorgt voor de voorwaarden (gebouw, leerkrachten) maar verder moet alles zelf betaald worden tot schriftjes, potloden, uniformen enz. aan toe. Gevolg is dat niet iedereen naar school kan gaan, omdat het geld er niet voor is. In de gezondheidszorg idem dito: de overheid is voorwaardenscheppend, maar veel verzorgende aspecten moeten zelf betaald worden. De watervoorziening is beperkt, het moedercentrum moet hier zelf zorg voor dragen en een diepe put aanleggen: Kosten voor het aanleggen van nieuwe put: 1.500,- euro. Huidige activiteiten van Moedercentrum ‘La Lumière’ in Sokodé zijn o.a.:

  • Dagopvang voor zo’n 15 à 20 kinderen per dag, een goed lopende activiteit
  • Het naaien van kleding en tasjes en de verkoop daarvan.
  • Kapsalon, door te weinig ruimte slechts 1 dag per week.

Toekomstige activiteiten van Moedercentrum ‘La Lumière’ in Sokodé:

  • Het opzetten van een catering,
  • Aanleggen van een moestuin met een goede afrastering.
  • Cursusaanbod op gebied van gezondheidszorg en opvoeding.
  • Huisvesting is momenteel een probleem. De vrouwen moeten uit het huidige gebouw. Er is een stuk grond aangekocht om te gaan bouwen. Daarvoor  moet een architect aangetrokken worden, kosten 350,- euro. Deze architect maakt daarvoor een ontwerp en ook een kostenberekening voor het nieuwe gebouw. Op het terrein moet ook een waterput geslagen worden, kosten 1500,-  euro.

Mede met de opbrengst van de Aloysiusschool en de Bridge Drive hopen wij zoveel mogelijk geld op te halen om dit project te kunnen steunen en hopen minimaal 1.850,-  euro aan dit project te kunnen doneren voor de kosten van de architect en de waterput.

Meer informatie over het moedercentrum kunt u vinden op de website www.moedercentrum-la-lumiere.nl/

Verslag:
PERSBERICHT VAN ZONTA KENNEMERLAND ZUID
Resultaat 4.285,- euro VOOR MOEDERCENTRUM LA LUMIERE IN TOGO

Zonta Club Kennemerland Zuid, een internationale serviceclub van en voor vrouwen, wenst Moedercentrum La Lumière in Sodoké (Togo ), van harte een bloeiende toekomst toe.  Deze wensen gaan vergezeld van een cheque van 4.285,- euro.

Op 23 mei is de cheque uitgereikt aan Prudence Naboud en Anneke Caspers. Prudence heeft het concept ‘moedercentrum’ in Haarlem leren kennen toen zij de inburgeringscursus volgde op De Mallemolen. Met veel enthousiasme en inspiratie heeft zij dit concept overgenomen en  moedercentrum La Lumière opgericht in haar thuisland Togo. Het doel is de vrouwen daar aan een baan te helpen. Zo is er een kinderopvang gerealiseerd, een naaiatelier, wasserij en een kapsalon. Door haar inzet biedt zij de vrouwen in Sodoké werk en de mogelijkheid om het gezinsinkomen aan te vullen.

Het geld is bijeengebracht door een bridgedrive en een vastenactie. In augustus kan nu een start gemaakt worden voor een nieuw onderkomen voor het Moedercentrum.

Geplaatst in het Haarlems Nieuwsblad 2 juni 2017

Anneke Caspers en Prudence Naboud van Moedercentrum La Lumière krijgen de cheque die Leida Sassen namens Zonta Kennemerland Zuid overhandigt.

0