Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van onze activiteiten!

 

 

Enquête Safe Streets – doe mee en steun onze campagne!

– Zonta Says NO –

Geweld tegen vrouwen vindt elke dag over de hele wereld plaats. Uit rapporten van de Verenigde Naties over vrouwen en geweld wereldwijd blijkt dat 35 procent van de vrouwen en meisjes gedurende hun leven te maken heeft met geweld.

Geweld tegen vrouwen maakt wereldwijd meer slachtoffers dan alle oorlogen en terroristische aanslagen bij elkaar. Het is zelfs zo dat één op de drie vrouwen en meisjes ter wereld in haar leven te maken krijgt met fysiek of seksueel geweld. Omdat de Verenigde Naties dit onder de aandacht wilde brengen, heeft zij in 1999 25 november uitgeroepen tot International Day for the Elimination of Violence against Women (Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen) en in 2015 het bereiken van basisrechten voor vrouwen als specifiek doel in de 2030 agenda voor Duurzame Ontwikkeling opgenomen.

Inmiddels wordt er in meer dan 100 landen campagne gevoerd om gendergerelateerd geweld, in het bijzonder tegen meisjes en vrouwen, onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt van 25 november tot 10 december. Deze campagne heet Orange the World, waarbij oranje symbool staat voor ‘een zonnige toekomst zonder geweld’. 25 november staat bekend als Orange Day, een dag waarop men wereldwijd de stad oranje kleurt of monumentale gebouwen oranje verlicht. Nederland doet hier ook aan mee. Zo wordt in Rotterdam bijvoorbeeld de Erasmusbrug oranje aangelicht en hebben wij afgelopen jaar de St Bavo in Haarlem in het oranje licht gezet.

Zonta voert al vele jaren overal ter wereld actie om het geweld tegen vrouwen te stoppen. Onze campagne Zonta says NO richt zich niet alleen tegen huiselijk geweld, vrouwenhandel of huwelijkse dwang, maar tegen elke vorm van geweld tegen vrouwen. Daarom steunt Zonta de campagne Orange the World van harte! In Haarlem, maar ook in Rotterdam, Den Haag, Breda en Eindhoven vragen wij en onze zusterclubs vanaf 25 november actief om aandacht voor de wereldwijde schending van vrouwenrechten.

In dit kader zal op maandag 25 november de Grote of St. Bavokerk op de Grote Markt, Stadhuis Haarlem, Molen de Adriaan, provinciehuis Haarlem, gemeentehuis Bloemendaal, dorpskerk te Bloemendaal, Raadhuis gemeente Heemstede in het oranje licht gezet worden. Deze zal gedurende 16 dagen verlicht blijven en in het teken staan van het vragen van de aandacht van Haarlemmers en passanten voor geweld tegen meisjes en vrouwen.

Aanmelden svp via info@zontakennemerlandzuid.nl

Haarlemse mannen zeggen NEE tegen geweld!

Radio 105 Uitzending 13112019 Interview Orange Day

0