Internationale vrouwendag met succes gevierd | 10 maart 2020

Internationale vrouwendag is op 8 maart jongstleden groots gevierd in het Patronaat, dat voor de gelegenheid was omgedoopt in het Matronaat.

De dag werd georganiseerd door een breed samengestelde initiatiefgroep bestaande uit Rooie Vrouwen, de autonome vrouwenbeweging, DOCK Haarlem, Zonta Kennemerland Zuid en met steun van de lokale afdelingen van PvdA, D66, GroenLinks en CDA.  Dit heeft geleid tot een gevarieerd programma en een divers publiek. De bijeenkomst heeft 209 deelnemers getrokken.

Tevens is deze dag mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Haarlem, de Ruigrokstichting, de PvdA, het Coelombie fonds van de Diaconie en Cuisine de Koepel. 

Alle deelnemers ontvingen een button van Zonta Kennemerland Zuid en een programmaboekje waarin de sponsoren van de dag genoemd zijn. Daarnaast zijn alle sponsoren vermeld op facebook pagina’s en op affiches die in het Patronaat hingen. 

Zonta Button International Vrouwendag 2020

De dag werd geopend door wethouder Marie-Thérèse Meijs, gevolgd door een optreden van Vrouwenkoor Malle Babbe.  Prof. dr. Janneke Plantenga hield een inleiding over economische zelfstandigheid. Plantenga is hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft onderzoek gedaan naar onder andere beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, verlofregelingen, sociale zekerheid en kinderopvang.  

Vervolgens konden de deelnemers parallelsessies bezoeken van onder meer van Faridah Azimullah, voorzitter MKB Haarlem over de inclusieve economie en de rol van vrouwen en van Sandra Doevendans over het belang van kinderopvang voor het bereiken van economische zelfstandigheid.  Daarnaast kon een training weerbaarheid gevolgd worden en las stadsdichter Sylvia Hubers voor uit eigen werk.

Conclusie van de dag is dat de brede samenwerking en het afwisselende gevarieerde programma met muziek en multiculturele food market alom gewaardeerd werd. Verschillende organisaties, zoals Rebup en de Alevieten vereniging hebben aangegeven mee te willen denken over de invulling van de gezamenlijke vrouwendag volgend jaar.

Zonta Kennemerland Zuid was trots een cheque uit te kunnen reiken aan aan een bijzondere dame, Naya Moussali. Naya komt uit Syrië en is hier 4 jaar geleden komen wonen. Zij volgt in hoog tempo een VWO opleiding, gaat volgend jaar studeren in Twente en doet enorm veel vrijwilligerswerk. Naya wil graag laten zien wat je als jonge vluchtelinge terug kunt doen voor de gemeenschap waarin je bent opgenomen. Zij is een voorbeeld voor meisjes en jonge vrouwen.

0