Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van onze activiteiten!

   

   

  Het Doula-project Tanzania 2018

  Het Doula-project Tanzania is ons 2017- 2018 project

  Een grote groep traditionele vroedvrouwen (TBA’s ofwel Traditional Birth Attendants ) in Mambo in Tanzania is getraind tot doula. Een doula is als het ware een zwangerschaps- en bevallingscoach.

  Deze doula’s:

  • hebben zélf  bij Mambo View Point gevraagd om hulp en training en zijn dus heel gemotiveerd.
  • zijn sterke vrouwen die hun mening niet onder stoelen of banken steken. Zij hebben zelfs voor elkaar gekregen dat een dispensary (kliniekje) die leeg stond in gebruik is genomen. Ze hebben deze dispensary eigenhandig opgeknapt en de meubels gemaakt.
  • begeleiden de zwangere vrouw mentaal tijdens de zwangerschap en vanaf het begin van de bevalling in de dispensary. De vrouwen  zijn daardoor minder angstig en dat heeft weer een positieve invloed op de uitkomst van de baring.
  • leren ook hoe ze een bevalling goed en veilig thuis kunnen begeleiden. De afstanden en het vervoer zijn soms te problematisch, zodat de dispensary niet op tijd kan worden bereikt.

   

   

  Mambo

  Mambo ligt in de bergen van de Usambara Mountains, vlak onder Kenia en is een dichtbevolkt en arm gebied. Er ligt een aantal dorpjes verspreid in een gebied dat verdeeld is in districten. Niet al deze dorpjes hebben een dispensary. Een dispensary fungeert als EHBO-post en als consultatiebureau en er vinden normale bevallingen plaats. De dispensary wordt bemand door een of twee verloskundigen. In het hele gebied is één arts en het dichtstbijzijnde ziekenhuis is in Lushoto, ruim twee uur rijden over een slechte weg.

  Mambo View Point is opgericht door een Nederlands echtpaar, Herman Erdsieck en Marion Neidt.

  Herman en Marion hebben boven op een berg een eco-vakantieverblijf gebouwd met de hulp van Tanzanianen en hebben Tanzaniaans personeel in dienst. Zij ondersteunen projecten gericht op landbouw, watervoorziening, gezondheidszorg en onderwijs. Herman en Marion gaan uit van het standpunt dat de mensen gemotiveerd moeten zijn en verwachten dat zij naar hen toekomen met een hulpvraag. Zij laten dan vooronderzoek doen door deskundige vrijwilligers en zoeken deskundige trainers (ook vrijwilligers) om de lokale mensen op te leiden.

  Liesbeth Heerink, een gepensioneerde verloskundige uit Haarlem, werd geïnspireerd door een artikel dat Marion in een vaktijdschrift had geplaatst. Daarin werd een verloskundige gevraagd om TBA’s te trainen. Tijdens de voorbereidingen voor haar eerste verblijf in Mambo View Point in 2015 heeft Liesbeth, met haar expertise als vroedvrouw, nagedacht over hoe daar de geboortezorg zou kunnen verbeteren en hoe ze daarbij de TBA’s een functie zou kunnen geven.

  Begeleiding:

  Een TBA mag officieel geen bevallingen doen. Toch ontkomen zij er vaak niet aan een thuisbevalling te begeleiden vanwege de lange afstanden naar de dispensary en de slechte vervoersvoorzieningen. Liesbeth Heerink heeft hen opgeleid tot doula (komt uit het grieks en betekent dienende vrouw) en als voorlichtster voor hun vrouwengemeenschap. Daarnaast worden problemen die deze vrouwen tegenkomen geïnventariseerd en samen met hen wordt naar oplossingen gezocht.

  Wat is er al bereikt?

  Inmiddels zijn er in de afgelopen drie jaar 60 TBA’s getraind. In het begin van 2017  zijn drie geschoolde verloskundigen van drie verschillende dispensaries tot trainster opgeleid door Liesbeth. De eerste groep is inmiddels door een van de nieuwe trainsters getraind.

  En wat moet er nog gebeuren…?

  • Er zijn plannen om bij de dispensaries een ruimte te maken waar een pas bevallen vrouw samen met haar baby en de doula ‘s nachts kan blijven slapen, zodat zij niet in het donker naar huis hoeft te lopen.
  • Ook is er een plan om een ontmoetingsruimte voor de doula’s en andere vrouwen te creëren, waar zij kunnen vergaderen, voorlichting kunnen geven en kunnen handwerken.
  • Er zijn voorbereidingen gestart om uitwasbare maandverbandjes te maken voor middelbare schoolmeisjes, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan als zij menstrueren.
  • Vanuit de doula’s is gevraagd of de mannen ook sexuele voorlichting en family-planning kunnen krijgen. Dit gaat een mannelijke arts doen.

  Het trainen van de TBA’s tot doula blijft natuurlijk een voortdurend proces. De doula’s komen ook regelmatig terug voor herhaling. Lesmateriaal en hulpmiddelen zijn nodig om de trainingen en werkzaamheden te kunnen blijven verrichten.

  Zonta Kennemerland Zuid ondersteunt dit mooie doula-project van harte en spant zich in om financiële steun te kunnen geven. Samen met Liesbeth Heerink zal worden bepaald waarvoor de middelen worden aangewend.

  Zie ook de websit www.mamboviewpoint.org

  0